Οι Σκοποί

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η εθελοντική και ανιδιοτελής παροχή υλικής βοήθειας, ηθικής συμπαράστασης και εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι σωματικά ή ψυχικά ασθενείς, οι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι και γενικά οι ευρισκόμενοι σε οιανδήποτε ένδεια, με σεβασμό πάντοτε προς την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά τους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, ηλικίας, εθνικότητος και πέρα από κάθε οικονομική, κοινωνική, πολιτική ή θρησκευτική διάκριση.

Η πρόληψη της δυστυχίας, της ασθένειας, της φτώχειας και της αδικίας μέσω εκπαίδευσης, θεσμικών προτάσεων και δημιουργίας κοινωνικών υποδομών.

Η ανάδειξη του εθελοντισμού, της ανθρωπιστικής συνεργασίας, της αυτοβελτίωσης των ατόμων και της αναπτυξιακής δράσης σε κοινωνική επιστήμη και τέχνη, μέσα από έρευνες, μελέτες, εκπαίδευση, επιμόρφωση, άσκηση και πράξη.

Η άντληση υπηρεσιών και πόρων από εθελοντές-πολίτες, οργανώσεις, εταιρείες, ιδρύματα, το κράτος, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την εκκλησία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς για ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς και προγράμματα.

Η οργάνωση, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η ενίσχυση άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στο πλαίσιο συνεργασιών σε ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά έργα.

Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής δράσης στο εξωτερικό (με έμφαση τα Βαλκάνια/ Ν.Α.Ευρώπη, τον Τρίτο και Αναπτυσσόμενο Κόσμο) στο πλαίσιο ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης.

Η οργάνωση, ο συντονισμός, η υποστήριξη, η ενίσχυση και η διεξαγωγή μελέτης και έρευνας με αντικείμενο το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο σε συνάρτηση με την γενικότερη ευεξία του ατόμου.

Helping-Hands

Παρακαλώ εισάγετε μια λέξη για εύρεση
Επιλέξτε ένα από τα παραπάνω εικονίδια για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα μας στα social media
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Λεκανίδη 12 & Γρηγ. Λαμπράκη ΑΘΗΝΑ, 17343
Tηλ / Fax: 210 82 28 254
Στάση μετρό "Άγιος Δημήτριος"
e-mail: info@echoesofheart.org
Η Γραμματεία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες : 17:00 – 19:00.

Back to Top